قطعه‌ای الکترومکانیکی است که انرژی الکتریکی را به یک نیرو یا حرکت کششی یا رانشی تبدیل می‌کند

سلونوئیدهای خطی اساساً از یک سیم‌پیچ الکتریکی به دور لوله استوانه‌ای و یک فعال‌گر یا پیستون فِرومغناطیسی تشکیل شده‌اند که به آسانی درون بدنه سیم‌پیچ‌ها به سمت داخل و بیرون حرکت می‌کند. سلونوئیدها را می‌توان برای درها یا قفل‌هایی که به صورت برقی باز می‌شوند، باز و بسته کردن شیرها، حرکت بخش‌های مختلف ربات‌ها و مکانیزم‌ها و… به کار برد

هر دو نوع سولنوئید خطی و گردان را می‌توان به صورت پیوسته یا باینری انرژی‌دار کرد. سلونوئیدهای خطی برای کنترل حرکت تناسبی – که در آن، وضعیت سیلندر متناسب با توان ورودی است – طراحی می‌شود.

وقتی جریان الکتریکی از یک هادی عبور می‌کند، میدان مغناطیسی تولید می‌شود که جهت قطب‌های مثبت و منفی آن را می‌توان با استفاده از جهت جریان گذرنده از هادی تعیین کرد. در این حالت، سیم‌پیچ یک آهن‌ربای الکتریکی خواهد بود که دقیقاً مانند یک آهن‌ربای دائمی قطب شمال و جنوب دارد.

قدرت این میدان مغناطیسی را می‌توان با کنترل مقدار جریان گذرنده از سیم‌پیچ یا با تغییر تعداد دورهای آن افزایش یا کاهش داد. شکل زیر یک آهن‌ربای الکتریکی را نشان می‌دهد

وقتی جریان الکتریکی از هادی بگذرد، سیم‌پیچ مانند یک آهن‌ربای الکتریکی عمل خواهد کرد و سیلندری که درون آن قرار گرفته است توسط شار مغناطیسی جذب مرکز سیم‌پیچ می‌شود و فنر کوچکی را که در یک سمت به پیستون متصل شده است فشرده می‌کند. نیرو و سرعت حرکت سیلندر را می‌توان با قدرت شار مغناطیسی تولیدی سیم‌پیچ تعیین کرد

سلونوئید کامل بشود.

خرید انواع سلونوئید

از طریق وبسایت پرایم انرژی قیمت لحظه‌ای سلونوئید را استعلام کنید و اقدام به ثبت سفارش کنید.
کارشناسان ما همواره شما را راهنمایی خواهند کرد.

PicsArt_11-12-11.05.45
انواع قطع کن (سلونوئید)
PicsArt_11-12-11.07.03
PicsArt_11-12-11.09.48
PicsArt_11-12-11.10.33
PicsArt_11-12-11.11.21
PicsArt_11-12-11.11.55